Decontare CNAS

Clinicile de Radioterapie Amethyst sunt in relație contractuala cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate astfel serviciile de radioterapie si chimioterapie sunt decontate integral pentru pacienții asigurați.

Prin contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești si contractele pentru Programul Național de Oncologie – subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice si subprogramul de radioterapie, se acorda următoarele servicii in regim de spitalizare de zi:

  • Radioterapie  IMRT
  • Radioterapie cu accelerator liniar 3D
  • Chimioterapie cu monitorizare
  • Monitorizare afecțiuni oncologice – cu investigații de înalta performanta
  • Monitorizare afecțiuni oncologice – fără investigații de înalta performanta
  • Malnutriție protein energetica moderata
  • Îngrijiri implicând o procedura de reabilitare, nespecificata
  • Alte îngrijiri medicale specificate
  • Monitorizare afecțiuni oncologice cu investigații de înaltă performanta
  • Monitorizare afecțiuni oncologice fără investigații de înaltă performanta

De asemenea, clinicile Amethyst, acorda consultații medicale in ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile Radioterapie si Oncologie medicala.