Formare profesională

Obiectivul Centrului de Radioterapie Amethyst este de a oferi profesioniștilor din România access la cel mai avansată instruire și pregătire în radioterapie

… Pentru echipa nostră medicală

Echipa medicală Amethyst a parcurs sesiuni de formare și instruire în cadrul Centrului de Radioterapie din Metz-Franța unde au dobândit toate cunoștințele necesare pentru a aplica tehnicile de tratament IMRT-VMAT. Mai mult decât atât, cele două echipe din România și Franța se consultă și decid în timp real asupra cazurilor medicale prin intermediul tehnologiilor informaționale de ultimă generație.

Actualmente, în cadrul Centrului de Radioterapie Amethyst se organizează periodic sesiuni de cursuri medicale unde se abordează subiecte de interes pentru viitorii medici specialiști ai centrului în umătoarele domenii: oncologie medicală, radioterapie, radioprotecție și fizică medicală.

Subiectul cursurilor au ca scop abordarea interdisciplinară a afecțiunilor oncologice, familiarizarea medicilor din România cu ultimele tehnologii în domeniul radiațiilor ionizante precum și cu protocoalele internaționale în domeniul radioterapiei.

Cursurile de formare sunt suținute de către Prof. Dr. Ion-Christian Chiricuță – doctor în fizică și radioterapie, expert în radioterapie cu experiență în cele mai moderne tratamente și coordonator al echipei medicale din România și de către Răducu Popa – fizician expert în fizică medicală, domeniul radioterapie, acreditat de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, cel mai înalt nivel (III).

 

… Pentru studenții la Masteratul de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară

La Centrul de Radioterapie Amethyst se desfășoară orele practice ale Masteratului de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. În cadrul acestei colaborări, Centrul Amethyst pune la dispoziție baza sa materială în vederea efectuării lucrărilor practice pentru disciplina ”Imagistică medicală, radiații ionizante în diagnostic și tratament. Noțiuni de radiobiologie celulară” de către fiecare serie de studenți. Titular de disciplină este Prof. Dr. Ion-Christian Chiricuță iar lucrările practice constau în instruirea studenților participanți cu privire la aparatura modernă de radioterapie, efectuarea practică a unor planuri de iradiere externă cu acceleratorul liniar ELEKTA și verificarea dozimetrică a unor planuri de iradiere.

Totodată, în cadrul Centrului de Radioterapie Amethyst își desfășoară activitatea Asociația Societatea Română de Fizică Medicală, Biofizică și Inginerie Medicală.

În cazul în care doriți mai multe informații, vă rugăm să ne contactați telefonic sau la adresa de email: office@amethyst-radiotherapy.ro.