Reguli obligatorii pe perioada internării

Pe perioada internării trebuie respectare urmatoarele reguli:

 • Pacientul rămâne internat în spital pe toată durata necesară recomandată de medicul curant;
 • Nu este permisă părăsirea spitalului;
 • Pentru deplasări la diferite servicii anexe ale spitalului pentru consultații interclinice, pacienții vor fi însoțiți de un cadru medical;
 • Spălarea frecventă a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecțiile intraspitalicești: la intrarea și ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, după diverse activități etc.
 • Sfătuim pacienții să evite introducerea în spital a oricărui tip de aliment;
 • Pacienții vor respecta cu strictețe instrucțiunile personalului medical în ceea ce privește tratamentul;
 • Respectarea prescripțiilor medicale, executarea procedurilor terapeutice sunt obligatorii;
 • Pacientul va respecta circuitele funcționale ale spitalului, astfel încât răspândirea germenilor să fie limitată;
 • Pacientul va accepta să ia medicamentele în prezența unui cadru medical pe toată durata internării, conform prescripțiilor medicului curant și va respecta programul de administrare;
 • Pacienții nu pot pretinde tratamente sau medicamente neprescrise;
 • Pacientul va respecta programul secției în care este internat (de investigații, de tratament, de vizită);
 • Nu este recomandată folosirea telefonului mobil în timpul vizitei și al tratamentului;
 • Pacienții sunt responsabili pentru păstrarea curățeniei, ordinii și integrității obiectelor sanitare, mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului și din încăperile anexe ale secției sau din incinta spitalului;
 • Pacientul va păstra curățenia în incinta spitalului (salon, curte), precum și integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului;
 • În cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte de inventar, se va obliga să plătească contravaloarea lor;
 • Introducerea și consumul de țigări, alcool, droguri sunt strict interzise în spital.