Documente necesare pentru internare

Aveți nevoie de următoarele documente :

Categorie pacient

Documentul care trebuie prezentat de către pacient

Asigurați cărora le-a fost emis cardul

Card național de asigurare de sănătate

Asigurați care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință

Adeverință de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)

Asigurați cărora li s-a emis cardul de sănătate, dar nu-l pot prezenta din următoarele motive: pierdere, deteriorare, furt sau defecțiune tehnică a cardului

Adeverință de înlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)

Asigurați care, în urma consultării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rezultă că nu au un card emis

Nu este necesară prezentarea niciunul document! Se printează sau se salvează în format electronic rezultatul interogării platformei PIAS

Asigurați beneficiari ai Cardului European de Asigurări de Sănătate

Card European de Sănătate

Copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani

Act de identitate, respectiv certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani

Persoane care prezintă card sau adeverințe de înlocuire, dar care în urma consultării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), rezultă că nu sunt asigurate

Se îndrumă spre CNAS în vederea obținerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior adeverința de asigurat care certifică că persoana în cauză este asigurată în sistemul asigurărilor sociale din România.