Lucrare de doctorat bazată pe activitatea desfășurată la Centrul Amethyst prezentată în data de 10/09/2013 la Faculatatea de Fizică din București

D-ra. Daniela Adam, fizician medical Amethyst, a susținut lucrarea de doctorat cu titlul “EVALUAREA DOZELOR ÎNCASATE DE ȚESUTURILE SĂNĂTOASE ÎN PROCEDURA DE RADIOTERAPIE EFECTUATĂ CU TEHNICA ARC TERAPIEI CU MODULARE VOLUMETRICĂ” în cadrul Facultății de Fizică, Secția Fizică Atomică, Fizică Nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi Aplicaţii a Universității București, lucrare de interes major pentru actualii și viitorii specialiștii în fizica medicală.

 

Prof. Dr. Christian Chiricuță, directorul medical al Centrului Amethyst și totodată coordonatorul echipei medicale a participat activ și a susținut inițiativa D-rei Adam de a pregăti această teză în care sunt prezentate abordări și soluții originale de lucru, combinând expertiza în dozimetrie existentă la IFIN-HH cu practica medicală de la Centrul Amethyst.

Vă prezentăm mai jos un scurt extract privind tema tratată, luând în considerare faptul că radioterapia bazată pe utilizarea fasciculelor de radiații X de înaltă energie, este în continuă expansiune, iar lumea medicală si publicul larg devin din ce în ce mai conștienți de necesitatea optimizării actului medical atât pe parcursul procedurilor imagistice cât și al terapiei propriu-zise.

”Standardizarea internaţională în dozimetrie este esenţială pentru succesul exploatării tehnologiei ce are la bază radiaţiile X. Atât AIEA, cât și alte organisme de control al activităților nucleare au iniţiat diferite programe privind dozimetria radiaţiilor ionizante, ajutând statele din Uniunea Europeană la dezvoltarea etalonării și capacităţile de măsurare a aparatelor dozimetrice, necesare pentru aplicarea radiaţiilor în medicină. De ceva timp a existat o conştientizare sporită a faptului că doza încasată în urma efectuării de proceduri medicale contribuie într-o proporţie tot mai mare la doza totală a populaţiei. Efectele stocastice ce pot apărea în urma investigațiilor radiologice dar și a tratamentului de radioterapie au o importanță foarte mare, în special pentru populația tânără.

Eforturile tuturor structurilor publice de sănătate din lume sunt orientate, oriunde este posibil, către reducerea și eliminarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei și personalului expus. Din aceste considerente, cunoaşterea riscurilor care persistă în această societate constituie o necesitate pentru toate nivelele de decizie. Prin urmare, consider ca fiind constructiv şi de o anume importanţă ştiinţifică un studiu actual pentru determinarea unor niveluri de doză pentru organele la risc într-o procedură de radioterapie modernă.

Cancerul este cea de-a doua cauză de mortalitate în ţările Uniunii Europene, după bolile sistemului circulator. În ultimii ani s-a înregistrat o incidență crescută a numărului de cazuri de cancer pelvian, mai ales în rândul bărbaților datorită cancerului de prostată. Datorită acestui fapt am ales ca localizare pentru realizarea măsurătorilor zona pelviană. Această teză de doctorat este structurată pe șase capitole ce conțin partea teoretică în primele patru capitole și partea practică prezentată în ultimele două capitole ale tezei.

Structura Tezei:
• Capitolul I Mărimi și Unități în Dozimetrie
• Capitolul II Metode Dozimetrice folosite în Aplicațiile Clinice
• Capitolul III Metode Imagistice folosite în Radioterapie
• Capitolul IV Tehnici de Radioterapie și Aparatura Folosită

Partea Experimentală
• Capitolul V Evaluarea dozelor încasate de piele și organele la risc în metodele imagistice folosite în radioterapie
• Capitolul VI Studiul Comparativ al Dozei Încasate de Volumul Tumoral și de Organele la Risc în Cancerul Pelvian, Aplicând Trei Tehnici De Radioterapie (2D, 3D Conformațional și VMAT)
• Capitolul VII Concluzii Generale

Lanțul desfășurării procesului de radioterapie este destul de complex cuprinzând atât parte imagistică cât și parte de livrare a planului de tratament, folosind acceleratorul liniar.

Obiectivele Tezei
• Măsurarea dozei încasate de piele și de organele la risc în imagistica folosită pentru poziționare
• Determinarea dozei încasate de volumul tumoral și de organele la risc în cancerul pelvian, aplicând trei tehnici de radioterapie (2D, 3D Conformațional și VMAT)
• Stabilirea unor niveluri de doză pentru iradierea cancerului pelvian
• Stabilirea unei metode dozimetrice pentru măsurarea dozelor încasate la organele la risc
• Recomandarea unei metode imagistice pentru poziționarea pacientului oncologic

Scopul acestei lucrări este înțelegerea și conștientizarea importanței dozelor încasate în radioterapie, de aceea am ales ca partea practică să reflecte o realitate a dozelor încasate în întregul lanț radioterapeutic atât din achiziții de imagini cât și din partea de livrare a tratamentului. Datorită dezvoltării cu rapiditate a tehnicilor moderne de radioterapie doza încasată de pacienții oncologici nu mai poate fi relativă, acesta trebuie să fie cât se poate de exactă.

Noutatea tezei
Monitorizarea atentă a dozei încasate de țesutul sănătos pe toata perioada desfășurării lanțului de proceduri necesare tratării cancerului pelvian și obținerea unei doze totale la sfârșitul tratamentului care să reflecte realitatea dozei încasate. Rezultatele obținute din măsurători pot sta la baza implementării unei tehnici moderne într-o secție de radioterapie.
Originalitatea este probată de numărul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI-Thomson și comunicările prezentate la conferințe internaționale.

Dacă doriți mai multe detalii cu privire la acest subiect vă rugăm să ne contactați.

București

Telefon: 021.9368
Adresă: Drumul Odăi, nr.42, Otopeni

Cluj-Napoca

Telefon: 021.9368
Adresă: Str. Răzoare, nr.486G, Florești

Timișoara

Telefon: 021.9368
Adresă: Str. Bela Bartok nr. 12, Dumbravița, Jud. Timis

Alba-Iulia

Telefon: 021.9368
Adresă: Strada Louis Pasteur, nr. 10, Alba-Iulia, Jud. Alba