Munca în echipă. Cheia spre succes în radioterapie

Cartea de vizită a laboratorului de radioterapie Amethyst constă în echipa bine instruită ce tratează fiecare pacient oncologic cu seriozitate și profesionalism.

Dr. Mihai Zerbea
Medic Specialist Radioterapie
Amethyst Timisoara

Pacientul oncologic este un pacient aparte, ce necesită o abordare multidisciplinară. În secolul XXI, multitudinea de medicamente și terapii disponibile, alături de tehnici chirurgicale moderne și de tehnici de iradiere inovatoare, permit un tratament individualizat și personalizat

DESPRE RADIOTERAPIE

Radioterapia a cunoscut o dezvoltare fără precedent atât a aparaturii cât și a tehnicilor de iradiere. Tehnica IMRT-VMAT este considerată la momentul actual standardul radioterapiei curative. Doza de iradiere este administrată cu o precizie milimetrică, iar efectele secundare resimțite de pacient sunt în procent foarte scăzut. Această precizie este oferită de poziționarea corectă la fiecare ședință de iradiere cu ajutorul mijloacelor de imobilizare din dotare, apoi fiind verificată imagistic prin Computer Tomograf. Durata unei ședințe de iradiere, cu toate etapele ei este de aproximativ 15 min.

ROLUL UNEI ECHIPE

Simultan cu avansul tehnologic a apărut nevoia unei instruiri speciale a personalului medical ce lucrează în laboratorul de radioterapie. Echipa din spatele oricărui plan de iradiere cuprinde obligatoriu medicul radioterapeut, fizicianul medical, asistentul de toxicitate, tehnicianul ce operează simulatorul CT și acceleratorul liniar. Medicul este coordonatorul acestei echipe, supervizând fiecare etapă a tratamentului, de la simularea CT până la ultima ședință de iradere.

Laboratorul dispune de un psiholog dedicat consilierii oncologice, fapt ce crește complianța pacientului, siguranța și confortul acestuia. Nutriționistul oferă consiliere de specialitate pacienților cu patologie oncologică digestivă, sferă ORL sau orice localizare ce se asociază cu scăderi ponderale accentuate. Asistentul de toxicitate consultă pacientul alături de medic pe toată durata iradierii pentru a permite depistarea precoce a efectelor adverse și intervenția medicală optimă, evitându-se astfel întreruperi nedorite ale iradierii.

Pacientul are astfel interacțiune pe parcursul tratamentului cu întreg personalul echipei, ceea ce conferă o abordare corectă și completă.

Întreaga echipă lucrează conform protocoalelor instituției, protocoale ce sunt standardizate normelor europene actuale. Personalul este instruit permanent în toate etapele planului de iradiere pentru a oferi o imagine de ansamblu a complexității tratamentului efectuat. Prezența la conferințe, simpozioane și congrese este deasemenea parte esențială a instruirii.

Pacientul are dreptul de a fi informat în legătură cu importanța radioterapiei IMRT-VMAT, ce presupune acest tratament și care sunt posibilele reacții adverse. Trebuie să fie conștient că efectuează un tratament modern, sigur, personalizat, conform standardelor europene.