Sărbătorirea zilei internaționale a Fizicii Medicale într-unul din Laboratoarele de Radioterapie/Brahiterapie/Diagnostic din cadrul clinicilor Amethyst România

Context internațional

În ziua de 7 Noiembrie 1867 s-a născut Marie Curie, nume de referință în domeniul Fizicii Nucleare, votată în anul 2009 ca personalitatea cea mai motivantă din domeniul științelor exacte de către publicația New Scientist.

În semn de  recunoștință pentru descoperirile făcute, care au dus la dezvoltarea de noi tehnici în domeniul medical, pe plan internațional această zi a fost declarată ca fiind Ziua internațională a Fizicii Medicale, de către  forurile de specialitate precum Organizația Internațională a Fizicienilor Medicali (IOMP) și Organizația Europeană a Fizicienilor Medicali (EFOMP), cu sprijinul Agenției Atomice Internaționale, începând cu anul 2012.

Ce înseamnă un fizician medical? Cu ce se ocupă acesta?

Fizicianul medical reprezintă o categorie profesională cu o activitate comprehensivă interdisciplinară care aplică în munca de zi cu zi cunoștințe din domeniul fizicii, medical și tehnologic, toate dublate de o doză mare de creativitate și curiozitate absolut indispensabilă. Activitatea acestora se desfășoară în cadrul laboratoarelor de radioterapie, brahiterapie, diagnostic, cercetare sau învățământ, unde sunt folosite sau sunt dezvoltate tehnici și tehnologii moderne pentru diagnostic/tratamente cu radiații ionizante. Toate acestea sunt posibile doar prin educație continuă la nivelul standardelor internaționale.

Interacțiunile pe care aceștia le au cadrul acestor laboratoare sunt complexe și implică colaborarea cu personal medical de specialitate precum asistenți medicali, tehnicieni de radioterapie, medici specialiști, personal tehnic precum inginerii de aparatură medicala sau cadre didactice.

Contextul în cadrul clinicilor Amethyst

În cadrul clinicilor Amethyst, având în vedere complexitatea tratamentelor aplicate în lupta contra cancerului, echipele de fizicieni din fiecare centru sunt complexe și cuprind: fizicieni medicali debutanți, fizicieni medicali și experți în fizică medicală. Aceștia sunt implicați în toate etapele tratamentului cancerului cu radiații ionizante, de la diagnostic, achiziția de date anatomice, hotărârea și optimizarea expunerii medicale, tratamentul propriu zis, asigurarea calității continue a expunerii medicale, asigurarea siguranței la radiații sau respectarea cadrului legislativ.

Deși complexă, munca unui fizician medical se desfășoară departe de contactul și interacțiunea cu pacienții sau apartinatorii acestora iar locurile cele mai probabile unde îi veți întâlni este în cadrul procedurii de simulare, a primei ședințe de brahiterapie, în cadrul tratamentului de brahiterapie sau ori de câte ori apare vreo problemă de natură tehnica.

Ziua de 7 Noiembrie în cadrul Amethyst

În acest an, constrânși de contextul epidemiologic în care ne aflăm, toate activitățile de serbare a acestei zile s-au mutat în mediul online, cu o mulțime de întâlniri fiind organizate de către diversele foruri de specialitate sau societăți profesionale.

Ne vor lipsi întâlnirile cu colegii din alte laboratoare/centre, interacțiuni benefice schimbului de informații sau cunoștinte dintre noi, fiind nevoiți să ne limităm la comunicarea deseori impersonală din mediul online. În munca clinică o mare parte a zilei o vom dedica controalelor de calitate pentru echipamentele de radioterapie sau brahiterapie, o muncă  absolut indispensabilă funcționării în siguranță a laboratorului, îndeplinirea standardelor înalte de siguranță pentru expunerea pacienților la radiații ionizante și folosirea de tehnici moderne de tratament în lupta contra cancerului.

Dorim să le transmitem tuturor colegilor de breaslă, pe această cale,  un salut voios și perseverentă în aceste vremuri dure care ne pun la încercare răbdarea și tenacitatea.