Controlul durerii

Durerea este un simptom complex, cu impact asupra calităţii vieţii şi asupra psihologiei pacientului cu cancer. Durerea în cancer poate fi o consecinţă a bolii însăşi, sau poate rezulta ca urmare a tratamentelor, incluzând chirurgia, radioterapia şi chimioterapia.

Deşi apare de obicei relativ tardiv în evoluţia naturală a bolii, durerea reprezintă cel mai frecvent simptom în cancer, prezent la 30-40% dintre pacienţi la momentul diagnosticului, la 40-70% la iniţierea tratamentului şi la 70-90% pe parcursul fazei terminale. Prevalenţa durerii depinde de tipul tumoral, variind de la 52% la pacienţii cu cancere pulmonare la 5% la pacienţii cu leucemie.

Tipurile de dureri

Principalele cauze ale durerii din boala canceroasă sunt:
• Invazia tumorală directă – 77-80% din cazuri: invazie osoasă, compresiune medulară etc.
• Durerea asociată tratamentelor oncologice sau persistență post-tratament – 15-25%
• Durerea cauzată de debilitate (durerea complexă, cronică) – < 10%
• Durerea neasociată cancerului sau tratamentului oncologic (de cauză necunoscută) – 3-5%

În funcţie de descrierea clinică, durerea poate fi:
• Nociceptivă: bine localizată, surdă, sfredelitoare (ex. os, ţesuturi moi)
• Viscerală: profundǎ, difuză, severă, posibil transmisă
• Prin implicarea organelor profunde: spastică, colicativă
•Neuropatică: bruscă, fulgurantă, ca o descărcare electrică, asociată cu parestezie sau disestezie (ca o arsură)
• Psihosomatică: durerea întregului corp, localizare fluctuantă, fără informaţii asupra localizării exacte, torturantă, distructivă
• Simpatetică: nesegmentară, asociată cu senzaţii termice, disestezie, ca o arsură, independentă de mişcare, asociată cu perturbări trofice

Evaluarea durerii este indispensabilă pentru obţinerea unei analgezii satisfăcătoare şi cuprinde şase principii de bază:
• Durerea este un simptom subiectiv, are intensitatea şi caracterul descris de bolnav
• Durerea trebuie investigată cu atenţie: anamneză, examinare, investigaţii clinice şi paraclinice
• Fiecare localizare şi tip de durere relatat de pacient trebuie investigate
• Trebuie cunoscută extinderea reală a bolii canceroase
• Vor fi urmăriţi toţi factorii care influenţează percepţia durerii: psihici, sociali, culturali, spirituali
• Periodic, durerea trebuie reevaluată

Durerea provocată de cancer poate fi controlată. Cea mai bună strategie terapeutică pentru controlul durerii este cea realizată de pacient în colaborare cu echipa medicală.
Suportul acordat pentru a trata durerea este necesar în anumite cazuri, în funcţie de stadiul bolii când durerile pot fi foarte severe.

Ce va oferim ?

La Clinica Amethyst, vă asigurăm că încă din etapa de formare a Comisiei Oncologice elaborăm cea mai eficientă strategie terapeutică care ia în considerare combaterea durerii. În acelaşi timp, echipa medicală vă ajută şi vă învaţă metode de ameliorare și tehnici de control ale durerii (relaxarea, biofeedback-ul). Durerea este tratată ca parte a bolii şi de aceea controlul ei joacă un rol important în procesul vindecării. Echipa noastră se asigură că acest control este obţinut cât mai eficient.

Durerea poate fi ameliorată, aproape întotdeauna, dacă:

• Intre pacient și echipa medicală există o colaborare foarte bună în ceea ce privește realizarea unei strategii terapeutice pentru combaterea ei;
• Pacientul este deschis și învață metode de gestionare a acesteia;
• Pacientul este optimist și reușește să urmeze strategia terapeutică stabilită împreună cu medicul curant.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați:
http://www.umfiasi.ro/ Suport de curs/Durerea în cancer