A felvételhez szükséges dokumentumok

A következő dokumentumokra van szüksége:

Betegkategória

A beteg által bemutatandó dokumentum

Győződjön meg arról, hogy kinek adták ki a kártyát

Nemzeti egészségbiztosítási kártya

Azok a biztosítottak, akik vallási vagy lelkiismereti okokból visszautasítják a kártyát

Biztosítási igazolás azoknak a személyeknek, akik vallási vagy lelkiismereti okokból kifejezetten megtagadják a nemzeti társadalombiztosítási kártya átvételét (érvényes a kiállítástól számított 3 hónapig)

Biztosítani kell, aki egészségügyi kártyát kiállított, de az alábbi okok miatt nem tudja bemutatni: a kártya elvesztése, sérülése, ellopása vagy műszaki meghibásodása

Igazolás a nemzeti egészségbiztosítási kártya pótlásáról a kártya másodlatának kiállításáig (érvényes a kiállítástól számított 60 napig)

Azok a biztosítottak, akikről az Egészségbiztosítási Információs Platformmal (PIAS) folytatott konzultációt követően kiderül, hogy nincs kiállított kártyájuk

Semmilyen okmány bemutatása nem szükséges! A PIAS platform lekérdezésének eredményét a rendszer kinyomtatja vagy elmenti elektronikus formátumban

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya biztosított kedvezményezettjei

Európai Egészségügyi Kártya

14-18 év közötti gyermekek

14 év alatti gyermekek személyazonosító okmánya, illetve születési anyakönyvi kivonata

Olyan személyek, akik cserekártyát vagy igazolásokat mutatnak be, de az Egészségbiztosítási Információs Platformmal (PIAS) folytatott konzultációt követően igazolják, hogy nem biztosítottak

A biztosított státusz megszerzése érdekében utalják a CNAS-ra. Később bemutatják a biztosítási igazolást, amely igazolja, hogy az érintett személy biztosított a román társadalombiztosítási rendszerben.