Betegjogok

 • Betegnek számít az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő egészséges vagy beteg személy.
 • A betegeknek joguk van a társadalom számára elérhető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz, az emberi, pénzügyi és anyagi erőforrásokkal összhangban.
 • A betegnek joga van ahhoz, hogy emberként, megkülönböztetés nélkül tiszteljék.

A beteg egészségügyi tájékoztatáshoz való joga

 • A betegnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatásokról és azok igénybevételének módjáról;
 • A betegnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az egészségügyi szolgáltatók személyazonosságáról és szakmai státuszáról;
 • A kórházba utalt betegnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon azokról a szabályokról és szokásokról, amelyeket a kórházi tartózkodás során be kell tartania;
 • A betegnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt orvosi beavatkozásokról, az egyes eljárások lehetséges kockázatairól, a javasolt eljárások alternatíváiról, a kezelés elmulasztását és az orvosi tanácsok be nem tartását is beleértve, valamint a diagnosztikai és prognosztikai adatokról;
 • A betegnek joga van eldönteni, hogy kíván-e tájékoztatást kapni, ha az orvos által közölt információ szorongást okozhat;
 • A betegnek joga van kifejezetten kérni, hogy ne tájékoztassák, és helyette egy másik személyt kijelölni tájékoztatásra;
 • A beteg hozzátartozói és barátai a beteg beleegyezésével tájékoztatást kaphatnak a vizsgálatokról, a diagnózisról és a kezelés előrehaladásáról;
 • A betegnek joga van másik orvosi véleményt kérni és kapni;

A beteg beleegyezése az orvosi beavatkozáshoz

 • A betegnek joga van visszautasítani vagy leállítani egy orvosi beavatkozást, írásban felelősséget vállalva döntéséért; az orvosi beavatkozások visszautasításának vagy leállításának következményeit el kell magyarázni a betegnek;
 • Ha a beteg nem képes kifejezni akaratát, de sürgősségi orvosi beavatkozásra van szükség, az egészségügyi személyzetnek joga van arra, hogy a beteg korábbi akaratnyilvánításából következtessen a beteg beleegyezésére;
 • Ha a beteg sürgősségi orvosi beavatkozást igényel, a törvényes képviselő hozzájárulása már nem szükséges;
 • Ha a törvényes képviselő beleegyezésére van szükség, a beteget a döntéshozatali folyamatba olyan mértékben kell bevonni, amennyire megértési képessége lehetővé teszi;
 • Ha az egészségügyi szolgáltatók úgy ítélik meg, hogy a beavatkozás a beteg érdekeit szolgálja, és a törvényes képviselő megtagadja a beleegyezést, a döntést egy speciális döntőbizottság elé terjesztik. A döntőbizottság a fekvőbetegek esetében 3 orvosból, a járóbetegek esetében 2 orvosból áll;
 • A beteg beleegyezése kötelező a testéből vett valamennyi biológiai minta begyűjtéséhez, tárolásához és felhasználásához a diagnózis felállításához vagy a kezeléshez, amelyhez a beteg hozzájárul;
 • A beteg beleegyezése kötelező a klinikai orvosképzésbe és a tudományos kutatásba való bevonásához. Akaratuk kifejezésére képtelen személyeket nem lehet tudományos kutatásra felhasználni, kivéve, ha a törvényes képviselő beleegyezése megvan, és a kutatás a beteg érdekét is szolgálja;
 • A beteg nem fényképezhető vagy filmezhető egy egészségügyi intézményben beleegyezése nélkül, kivéve, ha a felvételek szükségesek a diagnózishoz vagy a kezeléshez, valamint az orvosi műhiba gyanújának elkerüléséhez.
 •  

A beteginformáció bizalmas kezeléséhez és a magánélethez való jog

 • A beteg állapotára, a vizsgálatok eredményeire, a diagnózisra, a prognózisra, a kezelésre és a személyes adatokra vonatkozó minden információ bizalmas, még a halála után is;
 • Bizalmas információ csak akkor adható ki, ha a beteg kifejezett beleegyezését adja, vagy ha a törvény kifejezetten előírja;
 • Ha az információra a beteg kezelésében részt vevő más akkreditált egészségügyi szolgáltatóknak van szükségük, a hozzájárulás már nem szükséges;
 • A beteg hozzáférhet a személyes egészségügyi adatokhoz;
 • Tilos a beteg magán- és családi életébe való bármilyen beavatkozás, kivéve, ha az ilyen beavatkozás pozitívan befolyásolja a diagnózist, a kezelést vagy az ellátást, és a beteg beleegyezésével történik;
 • Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a beteg veszélyt jelent önmagára vagy a közegészségügyre.

Reproduktív betegjogok

 • A nő élethez való joga akkor érvényesül, ha a terhesség súlyos és közvetlen veszélyt jelent az anya életére;
 • A páciensnek joga van a normális szexuális élet és a reproduktív egészség kialakításához szükséges tájékoztatáshoz, oktatáshoz és szolgáltatásokhoz, megkülönböztetés nélkül;
 • A nők joga, hogy eldönthessék, akarnak-e gyermeket vállalni vagy sem, garantált;
 • A betegnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt orvosi beavatkozásokról, az egyes eljárások lehetséges kockázatairól, a javasolt eljárások alternatíváiról, a kezelés elmulasztását és az orvosi tanácsok be nem tartását is beleértve, valamint a diagnosztikai és prognosztikai adatokról;
 • Minden betegnek joga van a hatékony és biztonságos családtervezési módszerekhez.

A betegek kezeléshez és ellátáshoz való jogai

 • Amennyiben a szolgáltatóknak ki kell választaniuk a betegeket bizonyos típusú, korlátozott számban rendelkezésre álló kezelésekre, a kiválasztás kizárólag orvosi kritériumokon alapul.
 • A betegen tervezett orvosi beavatkozásokat csak akkor lehet elvégezni, ha a szükséges felszerelés és akkreditált személyzet rendelkezésre áll.
 • A betegnek joga van a végstádiumú ápoláshoz, hogy méltósággal haljon meg.
 • A betegnek jót tehet a család, a barátok támogatása, a lelki, az anyagi támogatás és a tanácsadás az orvosi ellátás során. A beteg kérésére, amennyire csak lehetséges, a gondozási és kezelési környezetet a családi környezethez hasonlóra alakítják.
 • A fekvőbeteg jogosult a kórházon kívül akkreditált orvos által nyújtott orvosi szolgáltatásokra is.
 • Az egészségügyi intézményekben dolgozó orvosi vagy nem orvosi személyzet nem jogosult a betegre bármilyen formában nyomást gyakorolni, hogy jutalmazza őket, kivéve, ha azt az intézmény törvényes fizetési szabályzata előírja.
 • A beteg a törvénytől függően további kifizetéseket vagy adományokat ajánlhat fel a dolgozóknak vagy annak az intézménynek, ahol ápolták.
 • A betegnek joga van a folyamatos orvosi ellátáshoz állapota javulásáig vagy gyógyulásáig.
 • Az ellátás folyamatosságát a különböző állami és nem állami, fekvőbeteg- és járóbeteg-, szakorvosi és általános orvosi egységek közötti együttműködés és partnerség biztosítja, amelyet orvosok, középszintű személyzet vagy más képzett személyzet biztosít. Az elbocsátás után a betegek jogosultak a rendelkezésre álló közösségi szolgáltatásokra.

Olvassa el még:

Bukarest

Telefon: 021.9368
Cím: Drumul Odăi, nr.42, Otopeni

Kolozsvár

Telefon: 021.9368
Cím: Str. Răzoare, nr.486G, Florești

Temesvár

Telefon: 021.9368
Cím: Str. Bela Bartok nr. 12, Dumbravița, Jud. Timis

Gyulafehérvár

Telefon: 021.9368
Cím: Strada Louis Pasteur, nr. 10, Alba-Iulia, Jud. Alba