Bukaresti Amethyst orvoscsapat

Sugárterápiás főorvos és a bukaresti Amethyst orvosigazgatója

Sugárterápiás főorvos

Sugárterápiás orvosszakértő

Sugárterápiás orvosszakértő

Sugárterápiás orvosszakértő

Sugárterápiás orvosszakértő

Sugárterápiás orvosszakértő

Sugárterápiás szakorvos

Onkológus főorvos

Onkológus orvosszakértő
Orvosi onkológiai szakorvos

Radiológiai és orvosi képalkotó szakorvos